Przemoc o podłożu seksualnym

Witamy w naszym oddziale do spraw przemocy o podłożu seksualnym. Naszym celem jest assystowanie w procesie uzyskania rekompensaty za przemoc o podłożu fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym.

Numer telefonu 01905 727700 oraz adres mailowy erimell@scaiff.co.uk

Naszym celem jest asystowanie w procesie uzyskania rekompensaty za przemoc o podłożu fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym w sytuacjach, gdy zostanie podjęta decyzja o wszczęciu takiego postępowania.

Proces ten może być rozpoczęty bezpośrednio po doświadczonej przemocy, jak również i kilka lat od jej zakończenia. Czas jest tutaj nieistotny.

Jako organizacja zdajemy sobie sprawę, że telefoniczne rozmowy, jak również udział w spotkaniach mogą być stresujące, dlatego z naszej strony staramy się dołożyć wszelkich starań, aby cały ten proces przebiegał w sposób jak najmniej bolesny i obciążający ofiarę przemocy. My nie oceniamy tylko wysłuchujemy.

Po przedyskutowaniu informacji uzyskanych na temat osoby lub grupy dopuszczającej się przemocy oraz ustaleniu indywidualnych okoliczności, dobieramy jak najbardziej odpowiedni tok postępowania.

Dodatkowo, jako organizacja utrzymujemy kontakty z instytucjami lokalnymi, które w procesie rozczeniowym oferują pomoc terapeuteczną oraz potrzebne wsparcie.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje o możliwości wniesienia skargi i rozpoczęcia procesu rekompensaty za doznaną przemoc prosimy kontaktować się z Elizabeth Rimell.

Members: Simon Shaw, Elizabeth Rimell and Janice Leyland.
All members of Scaiff LLP are solicitors of England and Wales. Individuals referred to in this website and elsewhere as 'partners' are members of Scaiff LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications.
Authorised and regulated by the Solicitors' Regulation Authority. The Authority's rules can be accessed at rules.sra.org.uk
Registered in England No. OC326884. Registered Office: 23 Foregate Street, Worcester WR1 1DN. VAT Reg No. 286 1004 73