Ugodowe rozwiązania ds. rodziny

Witamy w nazym oddziale Elastycznych Rozwiązań do Spraw Rodziny . Problemy rodzinne często wiążą się ze stresem i emocjami, stąd często pomoc doświadczonego prawnika może okazać się konieczna.

Numer telefonu 01905 727700 oraz adres mailowy erimell@scaiff.co.uk

Problemy rodzinne wiażą sie ze stresem i emocjami i gdy wszystkie możliwości rozwiązania problemu zostaną wyczerpane, niezbędna może okazać się obiektywna, chłodna i profesjonalna rada od doświadczonego prawnika, który poprowadzi Państwa przez cały ten trudny okres.

Nasz zespół jest doświadczoną grupą prawników z profesjonalnym podejściem, ukierunkowaną na udzielenie pomocy przy podjęciu decyzji jak najlepszej dla Państwa i dla rodziny. Amanda Wright jest członkinią grupy Rezolucja, organizacji, która zajmuje się rozwiązywniem konfliktów na drodze pośrednich negocjacji, co może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla całej rodziny. Możemy również zaoferować alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów, które mogą zostać przedstawione Państwu już na pierwszym spotkaniu.

Nasz zespół Prawa rodzinnego współpracuje z Organizacją Prawniczą do Spraw Dzieci, jak również z Oddzialem do Spraw Rodziny. Z naszej strony zobowiązujemy się osiągnąć takie rozwiązania, które przyniosą korzyść całej rodzinie. Jeśli pojawi się taka konieczność, oferujemy alternatywne sposoby rozwiązania konfliktu.

Oferujemy praktyczną, natychmiastową pomoc i poradę we wszystkich dziedzinach Prawa rodzinnego. Po więcej informacji na temat obszarów, którymi się zajmujemy, prosimy wejść na poniższy link:

  • Prawo kolaboracyjne
  • Rozwody i separacje
  • Zasady i warunki współżycia
  • Podział mieszkaniowy/majątkowy
  • Umowy przed- i pomałżeńskie
  • Przemoc domowa
  • Zasady opieki nad dziećmi
  • Procesy opiekuńcze / adopcyjne

Fundusze

Zdajemy sobie sprawę, że znalezienie funduszy na pokrycie kosztów związanych z procesem rozwiazania konfliktów rodzinnych, może okazać się trudne. Prosimy więc o kontakt z nami, aby przedyskutować dostępne możliwości sfinansowania naszej pracy dla Państwa.

Gdzie jest to możliwe, oferujemy pomoc finansową poprzez Agencję pomocy prawnej. Jeżeli zakres koniecznej pomocy wykracza poza fundusze dołożymy wszelkich starań, aby Państwa sprawa została jednak zakwalifikowana.

Oferujemy darmową wstępną rozmowę telefoniczną. Na Państwa życzenie przygotujemy i wyślemy kosztorys.

Rozpad związku

Smutny jest fakt, że niekiedy związki się rozpadają.

Każda ze stron związku musi poradzić sobie z faktem rozpadu na swój sposób. Niestety niekiedy potrzebne jest wsparcie czy porada, które mogą pomóc w rozwiązaniu sporów pojawiających się w momencie rozpadu związku i pozwolą one na odzyskanie kontroli nad sytuacją.

Alternatywne Drogi Rozwiązywania Sporów (ADR)

Do zastosowania systemu Alternatywnych Dróg Rozwiazywania Sporów potrzebna jest zgoda obu stron. ADR jest alternatywą do tradycyjnego systemu sądowego. Jest on bardziej elastyczny, szybszy i ma bardziej konstruktywne podejście, co może wiązać się z mniejszymi kosztami. Przedyskutujemy najlepsze dostępne dla Państwa opcje. Szczegóły na stronie: www.resolution.org.uk

Prawo kolaboracyjne

Ten proces jest prowadzony przez wykwalifikowanych prawników, których zadaniem jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu bez udziału sądu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie ugody w atmosferze wzajemnego szacunku i godności.

Obydwie strony muszą wyrazić zgodę do niekorzystania z pomocy sądowej podczas rozwiązywania sporu przy korzystaniu z systemu Prawa kolaboracyjnego.

Mediacja

Mediacja jest w pewnym sensie zbliżona do systemu Prawa kolaboracyjnego, z tą tylko różnicą, że obie strony konfliktu muszą dojść do porozumienia przy asyście wykwalifikowanego mediatora. Podczas spotkań nie będą udzielane porady prawne i mediator nie musi być prawnikiem od spraw finansowych, na przykład w czasie mediacji w procesie rozwodowym. Naszym celem jest udzielenie niezbędnych porad przed i po spotkaniach mediacyjnych. Szczegóły na stronie : www.resolution.org.uk

Podział mieszkaniowy / majątkowy

Podczas rozpadu związku małżeńskiego, czy też partnerskiego często pojawia się problem podziału wspólnego majątku.

Zasady związane z podziałem majątku różnią się w zależności czy mamy do czynienia ze związkiem małżeńskim czy partnerskim i my te zasady Państwu wyjaśnimy. Udzielimy również porady jak osiągnąć porozumienie, czy to podczas negocjacji, mediacji, korzystania z systemu prawa kolaboracyjnego czy przy udziale sądu. Oferujemy pomoc przy wyborze najlepszej metody dla Państwa i dla rodziny. Szczegóły na stronie : www.resolution.org.uk

Umowy przed- i pomałżeńskie

Mimo, że zawieranie związku małżeńskiego czy partnerskiego jest najszczęśliwszym momentem w życiu człowieka zrozumiałe jest, że każda / jedna ze stron może chcieć uchronić swój majątek na wypadek rozpadu związku w przyszłości. Naszym celem jest dostarczenie niezbędnej informacji o stanowisku każdej ze stron i uzyskanie zgody na postawione warunki czy to przed zawarciem związku, czy też po jego ewentualnym zakończeniu.

Przemoc domowa

W przypadkach przemocy w rodzinie może istnieć konieczność uzyskania sądowego zakazu i naszym celem jest towarzyszenie Państwu oraz udzielanie wsparcia podczas tego procesu.

Zasady opieki nad dzieckiem

Dzieci są i będą najważniejszą rzeczą w Państwa życiu.

Często zdarza się, że dzieci są uwikłane w konflikty rodzinne, bez względu na to jak bardzo starają się Państwo je od tego uchronić.

Stawiamy sobie za cel znalezienie rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla dzieci, czy to podczas negocjacji, mediacji, użyciu systemu prawa kolaboracyjnego, czy podczas procesu sądowego. Wiemy, że ugoda uzyskana na drodze obopólnej zgody jest skuteczniejsza i trwalsza, niż ta uzyskana na drodze sądowej.

Sprawowanie opieki nad dzieckiem

Podczas, gdy oddzialy opiekuńcze zostaną włączone do sprawy, rozpoczyna się trudny i niepokojący okres dla wszystkich, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pozostałych członków rodziny. Niezależnie od rodzaju zaistniałej sytuacji, zrobimy wszystko, aby udzielić porady i wsparcia podczas tego trudnego okresu. W tego typu sprawach prawie zawsze dostępne są fundusze publiczne.

Members: Simon Shaw, Elizabeth Rimell and Janice Leyland.
All members of Scaiff LLP are solicitors of England and Wales. Individuals referred to in this website and elsewhere as 'partners' are members of Scaiff LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications.
Authorised and regulated by the Solicitors' Regulation Authority. The Authority's rules can be accessed at rules.sra.org.uk
Registered in England No. OC326884. Registered Office: 23 Foregate Street, Worcester WR1 1DN. VAT Reg No. 286 1004 73